WERKGROEPEN Door de vorming van werkgroepen is het mogelijk om vooral praktische activiteiten te verrichten ten behoeve van de instandhouding en verbetering van het museum. Werkgroepen kunnen vast of ad-hoc zijn. Vaste werkgroep is die van de monumentenprijs. Zie hier Verder is er een werkgroep voor de inventarisatie van de collectie. Deze werkgroep bestaat uit Albert  Bisschop, Gerard van Wieringen, Nico Schoonderwoerd, Kees Kuilenburg en Anton van der Linde. Zij heeft tot taak de collectie beter te beschrijven en beter toegankelijk te maken.  Vrijwel iedere dinsdag- en vrijdagochtend zijn zij in het museum bezig om alles digitaal op te slaan en te omschrijven. Dan is er ook een redactie voor de vervaardiging van de Hazelier. Deze bestaat uit: - Bernadette Verhoef - Sander Wassing (conservator) - Nico Wesselingh. Heeft u een opmerking, aanvulling of suggestie voor een artikel in de Hazelier dan kunt u de redactie rechtstreeks bereiken via deze link. Het archief van de Hazelier kunt u vinden onder “Publicaties” Hier kunt u nieuwsbrieven/Hazelieren tot 2007 downloaden. De Hazelieren van 2007 tot 2013 komen binnekort op de site beschikbaar.
Uit de oude doos.
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude