Vorige tentoonstelling 2016-1: TER LERING ONDERWIJS VROEGER IN HAZERSWOUDE Dit   is   de   titel   van   de   nieuwe   tentoonstelling   in   het   Historisch   Museum Ha zerswoude   aan   de   Dorpsstraat   66.   Vanaf   de   18 de    tot   en   met   de   jaren vijftig    van    de    vorige    eeuw    is    zoveel    mogelijk    historisch    materiaal bij - eengebracht,   dat   een   globaal   overzicht   geeft   van   de   boeiende   (nog voor   velen   onbekende)   ge - schiedenis   van   het   lager   schoolonderwijs   in Ha - zers - woude, zowel in het dorp als aan de Rijndijk. Alle   vitrinekasten   zijn   ingericht   en   alle   muren   zijn   vol   gehangen   met klassenfoto’s,   waarvan   de   oudste   uit   ca.   1894   dateert,   afbeeldingen   van scholen,   schooltuchtmiddelen   die   gebruikt   werden   wanneer   een   leerling ondeugend   was   geweest,   rapporten   van   leerlingen,   schoolschriften   uit   de periode    1920-1930,    leesmethoden    en    rekenmateriaal    van    vroeger    en leerboekjes   uit   de   19 de    eeuw,   inktpotjes,   leien,   griffelkoker   en   griffels.     Kortom:   De   collectie   biedt   een   groot   scala   aan   voorwerpen   welke   direct   of indirect   met   school   en   opvoeding   door   de   tijd   te   maken   hebben   gehad Het    pronkstuk    van    de    tentoonstelling    is    een    18 e     -eeuwse    houten school - tas,   fraai   gedecoreerd   met   bloemen   in   een   grote   vaas.   De   tas behoorde eens toe aan leerling A. Bik. Een   bezoek   aan   de   tentoonstelling   is   een   echt   Feest   der   Herkenning.   Uw schooltijd   komt   tot   leven.   (Groot-)ouders   kunnen   hier   hun   kleinkinderen vertellen   hoe   het   er   vroeger   bij   hen   op   school   aan   toeging.   Wellicht staat   u   zelf   of   een   familielid   nog   op   één   van   de   vele   tentoongestelde foto’s?    U    kunt    een    naam    eventueel    nog    toevoegen    aan    de    reeds aanwezige   lijst.   De      tentoonstelling   duurt   van   29   augustus   2015   –   26 maart   2016.   Het   museum   is   iedere   zaterdagmiddag   geopend   van 13.00 – 16 :30  uur.
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Zo oud als de weg naar Kralingen
‘School met den Bijbel’ in Hazerswoude- Dorp, 1894. Rechts tegen de schuur hoofdonderwijzer J. van den Berg. De overige namen zijn  niet bekend.