Vorige Tentoonstelling: Pieter Louwerse Deze was te zien van april t/m augustus 2015 Biografie Pieter Louwerse werd geboren op 23 januari 1840 in Oost-Souburg, op het eiland Walcheren. Zijn ouders waren welgestelde boeren, maar zij raakten aan lagerwal toen Pieter Louwerse nog jong was. Nadat zijn vader in 1851 gestorven was, kreeg Louwerse zijn oom, die onderwijzer was, als voogd toegewezen. Later besloot Louwerse zelf ook onderwijzer te worden, en werd daarvoor door zijn oom opgeleid. In 1858 werd hij onderwijzer te Dirksland; daarna gaf hij les op scholen in Goes, Hazerswoude en Den Haag. In Hazerswoude trouwde hij met Lena Maria Brouwer, dochter van een onderwijzer. Het gehoor van Louwerse werd op den duur zo slecht, dat hij in 1888 moest ophouden met les geven. Louwerse werd bekend als schrijver van historische verhalen, romans en opstellen en gedichten voor de jeugd. Hij was een echte verteller en pedagoog met een sterk vaderlandslievende inslag. Zijn eerste boek verscheen in 1869. Hij was ook medewerker van verschillende jeugdbladen: De Kinder-Courant, De Kleine Huisvriend, De Kinderkamer en Voor 't Jonge Volkje. Van dit laatste blad was hij hoofdredacteur, waarbij hij het blad grotendeels zelf vol schreef. Twee liederen van zijn hand werden opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee. Het gaat om de liedjes: 'Op de groote, stille heide, dwaalt de herder eenzaam rond' (getoonzet door J. Worp) en 'Waar de blanke top der duinen schittert in den zonnegloed' (getoonzet door Richard Hol). In 1908 werd Pieter Louwerse aangereden door een tram. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. Op 23 januari 1912 werd op het Oranjeplein in Oost-Souburg een borstbeeld van hem onthuld, vervaardigd door zijn neef, de beeldhouwer Pieter Puype. De meeste van zijn werken zijn nu vergeten. Enkele bekende liederen zijn Bloempje- tevredenheid, Waar de blanke top der duinen, dat oorspronkelijk als Mijn Nederland verscheen en Op de grote stille heide, dat onder de titel De Herder verscheen. Opening van de expositie Op woensdag1 april 2015 is deze tentoonstelling over de Hazerswoudse kinderboeken schrijver P. Louwerse geopend door  groep 7 van de  Openbare Basisschool de Springplank o.l.v. juf Jolande Verdonk. Van 1868 tot 1872 was deze beroemde schrijver onderwijzer op dezelfde openbare lagere school, die toen stond aan de westkant van het oude raadhuis in de Dorpsstraat, waar nu ingang van de ds. v.d.Boschstraat is. Met het doorknippen van een lint en het zingen van “Op de Grote Stille Heide” werd de expositie geopend.
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Zo oud als de weg naar Kralingen