Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Nieuws Openmonumentag 2018 Zaterdag 8 september 2018 was weer de landelijke Open Monumentendag. Het thema was dit jaar “In Europa” . In het Historisch Museum Hazerswoude werd op die dagom 10.00 u.door  vice- voorzitter Piet Bos de nieuwe expositie “Hazerswoudse Boomkwekerijen”geopend. Deze expositie is grotendeels samengesteld door Gerard Pels en bevat vele historische voorwerpen, verkoopfolders, kasboeken en foto’s van de boomkwekerijen. De intenationale handel van vele Hazerswoudse boomkwekers sloot mooi aan bij het jaarthema van Open Monumentendag: er was vanuit Hazerswoude al begin 1900  handel met Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ook zijn er 2 rondleidingen door het dorp gehouden o.l.v. Piet Bos en was het museum een halte voor de  fietstocht langs de monumenten in het Bentwoud. Totaal hebben deze dag 95 personen het museum bezocht.