Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Met respect en waardering van het bestuur Stichting Historisch Museum Hazerswoude is maandag 2 mei  door Wilma Kroon, echtgenote van wijlen Cees Kroon,  een herinnering - tableau onthult. Het informatie tableau bevat een tekst met in het kort omschreven hoe Cees  zijn passie als de oprichter en motivator van het Historisch Museum Hazerswoude gestalte heeft gegeven. Hij is met 2 foto's afgebeeld in een voor hem karakteristieke houding achter de entréé balie. Het tableau hangt op een prominente plaats aan de schoorsteen in de entréé ruimte van het museum, zodat iedere bezoeker geïnformeerd wordt over de oprichter en conservator.
Blijvende herinnering aan Cees Kroon in het Historisch Museum Hazerswoude.
Mevrouw Wilma Kroon onthult het tableau.                  Foto Maaike Morsink
 De bestuursleden van rechts naar links: Henk de Boer ( secretaris ) Bram van Elswijk ( Penningmeester). Piet Bos ( Museum beheer en Publiciteit ) en Mevrouw Wilma Kroon.   Foto Maaike Morsink