Monumentenprijs De Stichting heeft maart 2001 de monumentenprijs ingesteld. Doel is mensen meer bewust te maken van de historische waarde van objecten en ook actieveren om ze te behouden. In 2002 is de prijs voor het eerst uitgereikt. Objecten (gebouwen maar ook bv bruggen, boomgaarden etc) van voor 1940 komen in aanmerking. De jury beoordeelt oa de historische waarde, staat van onderhoud en de wijze van eventuele restauratie. De prijs is van meet af aan een geweldig succes, het maakt ons meer bewust van de historie en het stimuleert ieder bijzonder om verantwoord om te gaan met wat er is aan historische objecten. De uitreiking vindt altijd plaats de vrijdagavond voor de jaarmarkt. Klik op de link bovenaan om de oorkonden te bekijken. U kunt altijd een pand of object voordragen aan de commissie, stuur een E-mail !!  
Oud, maar nog niet versleten
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
2004 2010 2007