Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Hazelier Donateurs ontvangen minimaal 3x per jaar informatie van het museum. De vroegere “ Nieuwsbrief” is inmiddels omgedoopt tot “Hazelier”. Hieronder vindt u de index van de nieuwsbrieven vanafjaargang 2007. Let op: Overname van artikelen is slechts toegestaan onder bronvermelding en na voorafgaande toestemming. We werken daaraan normaliter graag mee. LET OP:  De link naar de nieuwsbrief werkt nog niet !!!!! ___________________________________________________________________________ Nr. 56 januari         2007:   De Scheepjeskerk van de Groenendijk        Boerderij ‘Hoop en Vrees’ door A.M. Hulkenburg     Bidprentje van pastoor Gerardus de Rotte      Ds. D.A. van den Bosch en ‘Het beest uit de zee’     door Willem Bouwman Nr. 57 april     2007:   Hazerswoude door Hans Arie Kroon     Zoon van Hazerswoudse predikant werd beroemd bioloog     en politicus - Jacobus Christiaan Koningsberger – Nr. 58 juli     2007:   Fundamenten pastorie Torenstraat gevonden                                     Hazerswoude in de negentiende eeuw volgens A. J. van der Aa                                            en J. Kuyper     A.J. van der Aa en zijn aardrijkskundig woordenboek der     Nederlanden                                                Burgemeester Cornelis van der Vlies                                            Hazerswoude leent in 1839 geld voor het opnieuw bestraten van                                            de Dorpsstraat Nr. 59 oktober        2007:  Uitreiking Monumentenprijs 2007     Themanummer ‘Zwaantjeskerk’     Herinneringen aan pastoor Johannes Leonardus Theodorus                                            Verhoeven     door J.C. van der Laan Nr. 60 januari     2008:   De verdrinkingsdood van Mina de Kort en Maria Groen                                            De Tol aan de Gemeneweg         Klinkbord van de Hazerswoudse omroeper Nr. 61 april     2008:   Bidprentjes     De droogmaking van de Noord- of Hazerswoudse plas                                            door drs. E. J. M. Sentis-Senden Uitgever Nicolaas Samsom begon zijn carrière in Hazerswoude   Willem de Groot uit Hazerswoude steelt in Benthuizen schapen van ‘Boer Schaap’ Nr. 62 juli               2008:  Herinneringen aan de aanleg spoorweg Leiden – Woerden in 1878     Christiaan van der Spek onderwijzer te Rotterdam en historicus     van Hazerswoude     Molen ‘De Rooie Wip’                                            Robert Christiaan van Ommering, zoon van Gerrit van Om¬me¬ring,                 jeneverbrander  te Delfs¬ha¬ven.                 Oorlogsherinneringen van Annie Slootweg-de Gelder     Hazerswoudse Burgemeestersappel ‘Pomme Marie’     Verkoop herberg ‘De Posthoorn’ in 1813 Nr. 63 oktober        2008:   Molenaar Willem Rademaker door Hans Démoed         St. Bernardus of Scheepjeskerk te Hazerswoude-Rijndijk                  Buurtschap Groenendijk, haar architecten en betekenis                                           door A.J. Looyenga                                       Nr. 64 januari         2009:  Jan Cornelisz Vos een opstandig diaken     Oprichting Wees- en Armhuis     Hazerswoude-Dorp krijgt in 1949 electrische straatverlichting     De koormantel of koorkap van de voormalige Zwaantjeskerk Nr. 65 april             2009:  De ‘Stenenmolen’of ‘Rembrandtmolen’. De vermeende geboorte-     plaats van Rembrandt van Rijn                 Nr. 66 juli               2009:  Dick Jan Plazier, Hazerswouds grootse organisator aller tijden     Ambachtsheer Willem Anne Lestevenon koopt tekeningen van     Michelangelo voor het Teylersmuseum                 Zilveren erepenning van ambachtsvrouwe M.A.C. Visser-     van Merlen     Familiebedrijf bijna 100 jaar in andere handen. Slagerij Rietveld     De ingemetselde oorkonde in de voorgevel van de in 1882     Gebouwde Openbare school aan de Rijndijk   Nr. 67 oktober        2009:  Tachtig jaar Van der Linde Hazerswoude                                             door Anton van der Linde Nr. 68 januari          2010:  De Hofstede Stoopenburg te Hazerswoude en het Sint Jans of      van der Laenhofje te LeidenTachtig liter melk over straat       Verdwenen en bestaande molens in Hazerswoude         Nieuwe school met zusterhuis aan de Rijndijk Nr. 69 april              2010: Overdracht archeologische vondsten bij de boerderij Rhijnenburg           De Noordplas wordt met 26 molens drooggemalen                                            door E. Beukers            Wederdoopster Aefgen Listincx werd op 20 augustus 1538                                            veroordeeld tot de vuurdoop        door Els Kloek        Hermanus Akerboom bijna 104 jaar        Een hervormde protestant op een racefiets. Wereldkampioen        Cees Erkelens(1889–1959)        Historische vondsten in Hazerswoude Nr. 70 juli                2010: Het dialect van Hazerswoude        door Jan Pouwelse        Hazerswoude in vogelvlucht        door Jan Dekker Nr. 71 oktober        2010: Monumentenprijs 2010        De Koudekerkse Brug.        De geschiedenis van de oeververbinding Koudekerk-Hazerswoude        Klaas van Rijssel, de ziel van de Hazerswoudse ijsclub Nr. 72 januari          2011: De buitenplaats ‘Poelzicht’, parel aan de Hoge Rijndijk        De voormalige Katmolen        Nieuwe klokkenluider Nederlands Hervormde Kerk Nr. 73 april              2011: Voorzitter Siem Cok overleden Onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en herenboerderijen in Hazerswoude Nr. 74 juli                2011: Open Monumentendag 2011         Johannes Cornelis(Jo) Gaarkeuken, een vrijgezel met vele         bijbeentjes         Bende valsemunters opgerold in Hazerswoude, 11 december 1938         Vijftig jaar onafhankelijkheid         Adrianus Blom en de moord op Maria van Velzen           Nr. 75 oktober         2011: Vier molens aan de Westvaart en het drama van de drievoudige                                                                                   tonnevijzel        De legende van het Spookverlaat                     Nr. 76 januari          2012: Hazerswoude – Oud Hollands veendorp        Van de duivel bezeten        Winkeliersvereniging MICO        P.C. Helmus begint eigen advertentieblad Hazetkoerier Nr. 77 april             2012: Johannes Theodorus Wesselingh. Een veelzijdig boer       door Theo van der Poel       Maartje Boskooper verdrinkt haar kind, maart 1722       Natuurwonderen in Hazerswoude Nr. 78 juli              2012: Hazerswoude, een groeiend dorp, een toekomstvisie uit 1964       Over dominee ds. D.A. van den Bosch in Kamp Amersfoort       door Willem A. van der Spek       Torenstraat in 1933-1934 Nr. 79 oktober        2012: Monumentenprijs 2012       Groeten uit Hazerswoude - Mooiste ansichtkaarten Nr. 80 januari         2013: Keizer en Keizerin in Formosa       De beraamde moordaanslag op Prins Maurits in 1623       Nr. 81 april             2013: Pieter van der Spek(1821-1912) en zijn tijd       door P.J. van der Spek Nr. 82 juli               2013: Watertoren Rijndijk op monumentenlijst       De legende van de zwarte heer       Nieuwsgaring uit de Rijnbode 1874-1896 Nr. 83 oktober       2013: Molenleven aan de Westvaart, herinneringen van      Hendrien Slootweg-de Gelder(1901-1986)       Nr. 84 januari        2014: Grote stormschade aan een van de molens aan de Westvaart      Terechtstelling van Pieter Pijnacker in Gouda      Hazerswoude betaalde mee aan de bouw en onderhoud van de      Visbrug in Leiden      Hazerswoudse manufacturier wordt zendeling. Cornelis de Bruyn      Hendrik Deeleman benoemd tot onderwijzer aan de Hoge Rijndijk      Openstelling Verbeterhuis Nieuwenburg (advertentie) Nr. 85 april         2014: Tolheffing Gemeneweg, Koudekerksebrug en Hoogeveenseweg                                           De bom valt nooit. Het verhaal rondom de aanval van wederdopers                                           op Hazerswoude(oudejaarsnacht 1535) Nr. 86 juli         2014: Hazerswoude in het oog van de (beelden)storm(1566) Nr. 87 oktober        2014: Monumentenprijs voor de Scheepjeskerk Groot theoloog was predikant in Hazerswoude. Samuel Nearanus     (1611-1615)              Uit de geschiedenis van het Buurtschap Rietveld       Dijkbreuk Boterpolder 50 jaar geleden       Dirck Cornelisz. Munnick, schoenmaker, bierhandelaar, boer,                                           molenmeester, voorlezer en voorzanger       Oude molenaars- en poldergebruiken in Hazerswoude Nr. 88 januari         2015: De verdwenen molen van de Hazerswoudse Droogmakerij De spoorweg Leiden-Woerden en het voormalige stationsgebouw in Hazerswoude Turf gaf Hazerswoude grote welvaart Hazerswoude droeg vijfentwintig gulden bij in de viering van het derde            eeuwfeest van de overwinning bij Heiligerlee op 23 mei 1868 Feest in Hazerswoude in 1788. Strenge maatregelen worden getroffen Hoofdonderwijzer Karel van den Berg 1867-1932       Volkstelling in Hazerswoude in 1849 Nr. 89 april         2015: Mr. Dirk Visser, ambachtsheer van Hazerswoude       Professor Jan van Konijnenburg, dominee       Hazerswoude in het midden van de negentiende(19e) eeuw       Hazerswoudse polder- en molenaarsgebruiken       Abraham Jacobus Vatebender en de benoeming van       kerkeraadsleden in 1795 Nr. 90 juli         2015: Jacob Christiaan Koningsberger (1867-1951)       Ds. D.A. van den Bosch en zijn nagelaten persoonlijke bezittingen       uit het kamp Amersfoort       Graf van Willem Anne Lestevenon ambachtsheer van Hazerswoude       gevonden       Van barbierwinkel naar kapsalon voor dames en heren. Kapper Cok.       Benoeming doodgraver, klokkenluider en klokkenist       Feestmaal of handelswaar? Schelp- en visresten uit de late Middel-       eeuwen                                      Het familiewapen van den Bent uit Hazerswoude Nr. 91 oktober         2015: Telefonie in Hazerswoude door Anton van der Linde Nr. 92 januari        2016: Ari Baas, de laatste doopsgezinde predikant van Hazerswoude      De geschiedenis van het Hazerswoudse doperdom en hoe een                  Geloofsinrichting uit het dorp verdween(1797)      door Sander Wassing met medewerking van Cees Kroon                        Dirk Heynis uit Hazerswoude, uitvinder van de melktuimelaar      Hoe komen de Raaphorsten aan hun bijnaam ‘de kippen’                                          Postkantoorhouder Jan Blijleven         ’Een beker gif’                                         Ds. P.L. Kiehl bekritiseerd door het weekblad ‘Volk en Vaderland’ Nr. 93 april           2016: Cees Kroon, Geschiedvorser en conservator van Hazerswoudes’                                         historisch erfgoed     De nieuwe conservator: Sander Wassing stelt zich voor     Over het monument van de gevallenen 40-45     ‘Spuitproberen’ vermaak met de brandspuit aan het begin van de      vorige eeuw Nr. 94 juli             2016: Hazerswoude in het oog van de (beelden)storm (1566)     door Sander Wassing     Oprichting Voetbalvereniging Bernardus 14 mei 1929 Nr. 95 oktober      2016: De Rietveldse Sluis bij de Rietveldse molen     De bokaal van de Hazerswoudse Vlascompagnie door B. Verhoef     Beeldenstorm
De duivel is oud