Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude
Hazelier Donateurs ontvangen minimaal 3x per jaar informatie van het museum. De vroegere “ Nieuwsbrief” is inmiddels omgedoopt tot “Hazelier”. Hieronder vindt u de index van de nieuwsbrieven tot en met jaargang 2006. Door op het jaartal te klikken opent u de jaargang (PDF bestand) Let op: Overname van artikelen is slechts toegestaan onder bronvermelding en na voorafgaande toestemming. We werken daaraan normaliter graag mee. Index nieuwsbrieven 1 t/m 55 Nr. 1   oktober      1995:  Oprichting Stichting Historisch Museum Nr. 2   december  1995:  Bioscoop J.C. Gaarkeuken -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3   februari    1996:  Over de Stichting Historisch Museum Nr. 4   mei   1996:  Geschiedenis Museum Nr. 5   augustus    1996:  Restauratie Museum Nr. 6   oktober      1996:  Jaarmarkt 1996     Liedjes Hazerswoude   Archieven Nr. 7   december   1996:  Schrijver/onderwijzer P. Louwerse ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 8   maart   1997:   Hazerswouds dialect                                          Restauratie Museum                                          Zwanger Maartje Nr. 9   mei            1997:   Natuurwonderen in Hazerswoude   Nalatenschap Pastoor Garbrant Claesz van Alkmaar. Nr. 10 augustus    1997:   jaarmarkt 1997   Paltrokmolen Hoogeveensevaart Groenendijk   Verklaring toponiem van de Wetering “Burch Ooch” Nr. 11 oktober     1997:   Piet Louwerse    Bakkerij van Out,  Dorpsstraat 169    Spokerijen in Hazerswoude Nr. 12 december  1997:    Kroningsfeest 23 februari 1689    Geert van der Zwaan    Onderaardse gevangenis Nederlands Hervormde kerk    Kunstenares Christiana Chalon                                           Maatschappij tot Nut  van het Algemeen Hazerswoude-Rijndijk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 13  januari      1998:   Eerste tentoonstelling over Hazerswoude in 1933                                           Vondst kompas Noordmannen    Mirakel van Hazerswoude    Wachtstokken molens Oost en Westvaart    Dokterswoning Dorpsstraat 74 Nr. 14  maart        1998:    Tegel- en aardewerk vondsten Generaal-Majoor Maarten Jan Louis Kip en buitenplaats Rhijnleven    Jacobus van Ommeringh predikant    Feministe Anna Barbara van Meerten-Schilperoort  1827 Nr. 15  mei           1998:    Hazerswoudse Vlas-compagnie “Uyt Welmenendheid”                        Katmolen                                           Vaarweg Rotterdam-Amsterdam Nr. 16  juli            1998:   Wandeling Alphen-Hazerswoude-Boskoop Herman Amptmeijer    Predikant Cornelis van Leeuwen Mathijsz    Pestepidemie 1369      Penning A. v. Diemen gevonden in Delft ( Nieuw Werklust)    Weduwe Heiker    Afbraak Remonstrantse Kerk Nr. 17 september  1998:   Historisch museum officieel geopend      Dijkbreuk boterpolder 1964   Pieter Hillenaar 100 jaar in 1827   Reglement schoolmeesters 1795   Bezoek aan Hazerswoude in 1807 Nr. 18 november 1998:    Buurtschap Rietveld   Vorst als massamoordenaar 1940 onder de vis   Rietveldse Molen   Rietveldse roeikampioenschappen --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 19 februari   1999:     Het mysterie nederzetting Holtlant   Wie niet vlagt wordt gestraft 1889 ( Arie van den Toorn) Nr. 20 april         1999:     Geert van de Zwaan   Het Galgenveld van Hazerswoude Nr. 21 juni          1999:     Jan Wesselingh Oud Groenestein    Armenzorg in Hazerswoude 1620-1625    Ambtsketen Hazerwoude    Palingvangst watermolens Nr. 22 september 1999:    Landloopster Mietje de Jong    Grote dorpsbrand 4 april 1892    Molenbouwer Adrianus Jan Dekker Nr. 23 december   1999:   Nederlandse Hervormde kerk    Bouw protestantse kerk in Valkenburg Limburg    Pastorie Papecampje Nr. 24  februari      2000:  Scheepswerf Kerkvliet Nr. 25  april            2000: Wapenberging  29 september 1944    10 kilometer dijk in 1944    Adriaan Bol “die goeie ouwe tijd” Nr. 26  juni             2000:  Aan de stamtafel in 1984 :   Sjak Jansen    Scheepjeskerk Groenendijk Nr. 27  augustus     2000:  Turf handel     Een echte dorper zal niet op de Rijndijk willen wonen     Eikenhouten kistje Nederlandse Hervormde kerk Nr. 28  oktober      2000:   Molenaarsgebruiken     Baljuw van Hazerswoude                                            Hoge Heerlijkheid Hoogeveen in Rijnland     Uit de geschiedenis van Hazerswoude (lezing uit 1955) Nr. 29  december   2000:   Uitstapje Leidse student John Talman 24 augustus 1698     Busvervoer  rond Hazerswoude Nr. 30  februari      2001:   Jongensboek Tim en Tom schrijver: Chris van Abcoude     Rembrandt molen     Zwanendrift Alphen aan den Rijn     Kalenderblaadjes 1965     Geschiedenis Rijnwoude Koerier Nr. 31  april            2001:   Benthuizer Bovenmolen                                             Jacob Beekhoeve                                             Scheiding van Rijndijkse staties      Boomkwekerij K. Wezelenburg en Zoon      Klooster en School Zwaantje      Torenuurwerk Hervormde Kerk                                             Instructie voor klokkenist en klokluider in 1882 Nr. 32  juni             2001:   Weekblad Hervormde Kerk     Burgemeester F.M.A. Schokking    Wandelende toren Hervormde Kerk    Aanleg Algemene Begraafplaats                                           Cornelis Arie van Dam, een korte biografie Nr. 33 augustus     2001:   Politieke onenigheid en een moord in Hazerswoude in 1788 Nr. 34 oktober       2001:   De Rederijkers van Hazerswoude                                            Het register vrijkopingen van doodslagen(1371-1396)     Schenking Jacoba van Beieren van de Hoge Heerlijkheid Nr. 35 december    2001:   Zoeaaf Andries Kerkvliet (1844-1934)            Architect J. Dekker 1893-1954     Jaantje Slootweg     Molen De Rooie Wip in New York Nr. 36 februari      2002:   Toneelvereniging ‘Onder Ons’                                           ‘Zwaantje’, een negentiende-eeuwse dorpskerk     Nr. 37 april            2002:   Hazerswoudse predikant Abraham van der Meersch                                            Kaasmaakster Anna Qualm-van Dam                                            Het jaagpad Leiden-Utrecht     Gelegenheidsdichter Cornelis van der Spek Nr. 38 juli              2002:    Rietveld ‘Een Hollands Venetië’         Merkwaardige overeenkomst vrijgezellen in 1788         Floris V en Hazerswoude                                            Eind negentiende eeuw tijdens verkiezingen met modder gooien       Wandeling door Hazerswoude omstreeks 1900 Nr. 39 oktober       2002:   Archeologische opgravingen e-marktterrein                                            Monumentenprijs 2002                                            Hazerswoude in achttiende eeuw        De Rijnlandse kap door H. de Kort        Hazerswoude straatarm in 1839     De van Wassenaers en Hazerswoude                                            Vice-admiraal Roemer Vlacq en boerderij ‘Zeeland’ Nr. 40 januari        2003:   De Hofstede Valkenrouw    Een gedenksteen uit het jaar 1766      De Heren van Heenvliet ambachtsheren van Hazerswoude    Johannes Bernardus Wesselingh 1831-1919 Nr. 41 april            2003:  Economische gesteldheid Hazerwoude in 1494 en 1514    Bertus Voortman godvrezend sociaal bewogen man    Kindermoord in 1722    Gieten ‘doodsklok’ toren Hervormde Kerk    Archeologische kroniek Hazerswoude 2001 Nr. 42 juli    2003:   Hazerswoude in 1932 burgemeester J. van der Meulen    Verbinding Loeteweg en Compierekade in 1936      Brand hofstede van Dorp 2 augustus 1936    Veiling interieur Zwaantjeskerk    Pastoor Johannes(Jan) Bernardus Wesselingh    Het Rietveld aangesloten op waterleidingnet in 1962 Nr. 43 oktober    2003:   Bij ons in het dorp: Het Rietveld door Jim van Veenendaal    Oproer in Hazerswoude in 1619    Hazerswoude dorp in Zuid-hollandse polderland Burg. Warnaar    Bijna 104 jaar Hermanus Akerboom Nr. 44 januari        2004:   Weemoedige herinneringen aan buurtschap ’t Zwaantje    Waarom het Nieuwe Jeruzalem zoeken in Hazerswoude, 1535-1536 Nr. 45 april            2004:   Oorzaak drank; opsluiting Leonardus van der Lubbe Nieuwenburg                         Autobusdiensten verlost Hazerswoude uit isolement     Dorus Wesselingh, veehouder, zangleraar regisseur ‘Onder Ons’     ’t Zwaantje moet wijken voor verkeer; drie eeuwen historie Nr. 46 juli     2004:   Een groeiend dorp Hazerswoude     In memoriam Hein Strengers     Zoon predikant Dionysius Crucius bestuursfuncties Leiden     Willem Slootweg bezat vele talenten Nr. 47 oktober     2004:    Molen ‘Nieuw Leven’ omstreeks 1950      Ervaringen oorlogswinter 1945 Hans Hoogeveen, Wim v. Vliet Nr. 48 januari         2005:   Klaas van Rijssel de ziel van de Hazerswoudse IJsclub     Pieter Post als kerkenbouwer                                            Willem Anne Lestevenon ambachtsheer Hazerswoude Nr. 49 april             2005:   Biografie Dirk Arie van den Bosch predikant van 666     Gemeentewapen van Rijnwoude            Burgemeester Adrianus Smit 1899-1963         Cor de Gelder 40 jaar machinist Hazerswoudse Droogmakerij     De wilde plannen van Aart Bol die niet doorgingen Nr. 50 juli     2005:   ‘Rooie Jan’ Wesselingh 1893-1987; boer en groot cultuurminnaar     Ds. Dirk Arie van den Bosch        De nieuwe Hazerswoudse courant juni 1931     Torenklokkenroof in Hazerswoude 1940 Nr. 51 oktober        2005:   Restauratie toren Hervormde kerk in 1924 in dichtvorm     Uitreiking monumentenprijs 2005     De nachtwacht en de klepperman            Oorlogsherinneringen van Arie Habermehl Nr. 52 januari         2006:   Misdaad in Hazerswoude in vroeger eeuwen        Cafetaria en ijssalon M. Kroon 1953-1984 Nr. 53 april     2006:   De Benthuizer bovenmolen                                            Hazerswoude in 1963                                            P.J. Meijst huisarts in Hazerswoude 1945-1969                                            De watertoren van Hazerswoude door Ir. Ben Gillissen Nr. 54 juli     2006:   Brand kleiwarenfabriek ‘Nieuw werklust’ in 1937                                            Dik Trom en Hazerswoudse Rietveld     ‘Mijn Nederland’ Pieter Louwerse                                            ‘Het doosje van de gemeentesecretaris’ Ferdinand Ketel     Klein Giethoorn in 1986 Nr. 55 oktober        2006:   Boekbespreking ‘De laatste jood van Rotterdam’     Hazerswoude beschreven in 1788     Boomkweker en dendroloog Cornelis de Vos 1806-1895     Veroordeling van Mietje de Jong in 1779     Herberg ’t Zwaantje in 1963 onder slopershamer
1995 1995 1999 1999 1998 1998 1996 1996 1997 1997 2000 2000 2002 2002 2001 2001 2004 2004 2003 2003 2005 2005 2006 2006
De duivel is oud