In memoriam      Cees Kroon Cees Kroon,conservator Stichting Historisch Museum Hazerswoude Cees werd geboren op 1 juni 1945 en is dus 70 jaar geworden. Hij was er 1 van een drieling en heeft zijn hele leven een zwakke gezondheid gehad. De eerste operatie vond plaats toe hij 19 jaar was en er zouden er nog diverse volgen. Hierdoor heeft Cees een grote hoeveelheid medische kennis opgedaan maar bovenal een bewonderenswaardige wilskracht om met zijn zwakke gezondheid om te gaan. Helaas kwam het einde op 27 december 2015. Cees had een hobby:z’n levenswerk “zijn” museum. Zonder Cees zou er in Hazerswoude geen museum zijn! Hieronder een in memoriam, uitgesproken door Bram van Elswijk bij de begrafenis Cees: Wij zijn hier bijeen om afscheid te nemen. Afscheid van iemand met een merkwaardige levensloop, merkwaardig omdat je je niet alleen hebt beziggehouden met een baan en je gezin maar er kwam meer op je levenspad. De historie van Hazerswoude je geboortedorp werd je hobby en die hobby is finaal uit de hand gelopen mogen we wel stellen. Gedurende meer dan 50 jaar heb je je beziggehouden met de Hazerswoudse geschiedenis. Het begon lang geleden met de verhuizing van je grootmoeder waarbij je een stel prentbriefkaarten vond van Hazerswoude. Of Oma het goed vond weten we niet maar je nam ze mee en je was verkocht. Er volgde een meer dan 50 jaar durende zoektocht naar alles met betrekking tot Hazerswoude. Achteraf mogen we blij zijn met jouw verzamelwoede want nu heeft Hazerswoude een museum. Al snel had je zoveel spullen dat er een onderdak gevonden moest worden. Jouw oudheidkamer is ook onder de gemeentetoren geweest. Je durfde wel want jij wist als geen ander dat daar in de oudheid gevangenen werden gehuisvest. Ook in het kleine voorkamertje van dorpstr.66 vond je een onderkomen. Dorpsstraat 66 dat na veel strubbelingen maar toch ook met medewerking van diverse kanten het Museum is geworden.Het kon niet beter: Een museum in het oudste pand van het dorp nen een rijksmonument:jouw verdienste. Je moest wel eerst een stichting oprichten en  jij wist al direct de naam: Stichting Historisch Museum Hazerswoude. Oprichting in maart 1995 dus konden we in het voorjaar van dit jaar het 20 jarig bestaan vieren met jou als middelpunt. Wat heb jij allemaal gedaan Cees: Een museum opgericht Vele publicaties alles bijeen misschien wel meer dan 200! Tientallen exposities,op dit moment nog twee in het museum. Het is niet onopgemerkt gebleven;mij is de datum ontgaan maar het heeft op een bepaald moment Hare Majesteit behaagt……….     Een verdiende onderscheiding! En nu hier het afscheid, heel jammer :er was denk ik nog zoveel informatie in jouw brein            aanwezig! Wij bestuur en vrijwilligers van jouw museum zullen in de geest van jouw levenswerk door gaan.  Bedankt Cees
Stichting Historisch  Museum  Hazerswoude